LEKTORSKÝ TÝM

Hlavním garantem a lektorem kurzů je Lucie Tyki Škodová, vystudovaná učitelka biologie, zeměpisu a také vystudovaný zdravotnický záchranář, v současné době pracující jako zdravotní sestra. Jsem také absolventkou SELEŠKY – Severočeské lesní záchranářské školy, mám OČK zdravověda a další zdravotnické kurzy (např. ZDRSEM Horal nebo ZDRSEM MAMA). První pomoc učím už několik let a důraz kladu zejména na praxi a zážitkovou formu výuky (simulace, maskovačky).

Mezi další lektory patří Lenka Musilová, studentka policejní akademie, Zdravotník zotavovacích akcí, Dorovolná sestra Českého červeného kříže a absolventka kurzu ZDRSEM MAMA.

Na výuce se podílí i různí externisté, např. Martin Hejátko (hasič, instruktor první pomoci Českého červeného kříže), lékaři nebo zdravotní sestry.