KURZY PRVNÍ POMOCI

ZZA

V současné době pořádáme zejména kurz ZZA – Zdravotník zotavovacích akcí. Jedná se o 40 hodinový kurz akreditovaný MŠMT pro skauty i širokou veřejnost starší 17ti let. Výstupem je dekret opravňující vykonávat zdravotníka nejen na skautských táborech, ale i akcích pro veřejnost (sportovní kurzy, školy v přírodě apod.) Nejbližší kurz ZZA bude na jaře 2015.

Doškolení ZZA

Doškolení kurzu Zdravotník zotavovacích akcí je 8 hodinový kurz zakončený teoretickou a praktickou zkouškou. Zúčastnit se ho mohou ti, kteří mají za sebou kurz ZZA a prošla jim platnost dekretu.  Absolvent získá dekret o doškolení. Nejbližší doškolení plánujeme na podzim 2015.

PLÁNUJEME

První pomoc u kojenců, batolat a předškolních dětí

Tento kurz bude zaměřen na poskytování první pomoci malým dětem – kojencům, batolatům a předškolením dětem. Kurz bude určen nejenom maminkám, ale také tatínkům a dalším osobám pečujícícm o malé děti. Časová dotace bude upřesněna.

Kurz Život zachraňující úkony

Tento kurz bude zaměřen na život zachraňující úkony jako je resuscitace, zástava krvácení, obnovení dýchání, dušení apod. Časová dotace 4 hodiny.