Pravidla kurzu ZZA

Pravidla kurzu ZZA

Kurz se skládá ze 2 víkendových výukových setkání, které zahrnují zkoušky

  1. Pro úspěšné přihlášení na kurz je nutné vyplnit přihlášku.
  2. K absolvování kurzu je nezbytná aktivní účast na celém kurzu, pokud frekventant neabsolvuje celý kurz nebude připuštěn ke zkouškám (vyjma bazénu, zde je účast doporučena, ze zdravotních důvodů je možná i pasivní).
  3. Při absenci do 3 přednáškových hodin dostává frekventant náhradní práci.
  4. Při absenci více než 3 přednáškové hodiny nebude frekventant připuštěn ke zkoušce.
  5. Dekret obdrží i účastník mladší 18-ti let, platný je však až v den jeho plnoletosti.

Pravidla zkoušek

Každý frekventant pro úspěšné absolvování kurzu musí splnit písemnou a praktickou zkoušku.

Co se může stát:

a) Frekventant splní obě zkoušky – obdrží dekret

b) Frekventant splní zkoušku praktickou, nesplní teoretickou část:

1) opakuje dvakrát písemný test

2) frekventant nenapíše opravný testy – opakuje znova celý zdravotnický kurz

c) Frekventant splní zkoušku teoretickou, nesplní praktickou:

1) opakuje v náhradním termínu praktickou zkoušku, neuspěje-li, musí opakovat znovu celý kurz

d) Frekventant nesplní jak teoretickou zkoušku, tak praktickou zkoušku – opakuje celý kurz