Kdy: sejdeme se celkem 3x = dvě víkendovky + jeden den zkoušky

1. víkend: 7. – 9.4. 2017 – Moravské Budějovice
2. víkend: 28. – 30.4. 2017 – Moravské Budějovice
3. zkoušky: 14.5. 2017 – Moravské Budějovice

Kde: skautská klubovna v Moravských Budějovicích, Blahoslavova 1697

Cena: 800,- Kč (zahrnuje stravu i ubytování na oba víkendy, návštěvu bazénu – výuka první pomoci ve vodě, ostatní – příručka první pomoci, obvazové materiály apod.). Pro neskauty činí cena kurzu 1500,- Kč.

Hodinová dotace: 40 hodin

Lektoři kurzu: Lucie Škodová (zdravotnický záchranář), Lenka Musilová (dobrovolná sestra ČČK) a další externisté (lékaři, záchranáři, sestry).

Pokud se chcete kurzu zúčastnit, závazné přihlášky posílejte do neděle 22.2.2015 na: skodova.luc@seznam.cz (vždy uveďte jméno, příjmení, středisko, datum a rok narození, rodné číslo, bydliště, e-mail).

Kurz je určen pro všechny, kterým je minimálně 17 let (v případě, že je vám 17, bude dekret platný v den vašich 18. narozenin).

Bližší informace u hlavní vedoucí kurzu: Lucie Tyki Škodová, tel. 724 722 014.

Poznámka: tento kurz JE akreditovaný MŠMT – je tedy určen nejen skautům a po absolvování tohoto kurzu budete moci zdravotníka dělat i mimo skautské akce (školy v přírodě, tábory, sportovní kurzy apod.)